què és TRANSlab.

TRANSlab. és un laboratori d´intervencions escènicques contextuals que proposa l’emergència d´un espai artístic transversal a cavall entre l´art escènic professional, l’acció socioeducativa i l´alfabetització de les arts. Les intervencions escèniques que produeix Translab. assajen noves formes de producció compromeses amb les necessitats d´un contex social immediat, un colectiu o un territori i possibiliten, d´una banda, el desenvolupament cultural comunitari i, d´altra banda, l´emergència de formats escènics professionals experimentals i innovadors.