singularitats / TRANSlab.

ART ESCÈNIC PROFESSIONAL AL SERVEI DEL DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI_

TRANSlab. actua a través de la pràctica escènica profesional al temps que possibilita el desenvolupament cultural (individual i comunitari) per mijtà de l’acció socioeducativa i pedagógica.

TRANSlab. tria i desenvolupa les seves intervencions en funció de dos objectius complementaris i igualment determinants: 1) Incentivar el desenvolupament Cultural Comunitari a través de l’art i de la intervenció socioeducativa i formativa i 2) Obtenir un resultat escènic professional que pugui exhibir-se en la xarxa professional de teatres públics i sales privades de Catalunya i Espanya i en els circuits internacionals.


TRANSVERSALITAT ENTRE EL SECTOR CULTURAL I EL SECTOR DE L’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA_

Per tal d’ implementar els dos objectius anteriors, TRANSlab. col•labora, d’una banda, amb educadors socials i projectes de pedagogia social o intervenció socioeducativa (com ara Transductores, Col•legi d´Educadors Socials de Catalunya, Fundació Ser.gi, Fundació Pere Tarrés, etc...) i, d´altra banda, reuneix en cada producció a un grup seleccionat d’artistes, vídeo creadors, músics, tècnics i intèrprets professionals.


PRÀCTIQUES ESCÈNIQUES INNOVADORES EN “CODI OBERT”_
La interacció entre art escènic professional i acció social possibilita l´aparició de formats experimentals i innovadors “en codi obert”. És a dir, l´aparició de pràctiques escèniques innovadores produïdes en estreta col•laboració amb les persones, entitats i/o associacions del context intervingut; innovació i desenvolupament cultural i artístic a l´abast de totes les persones. Practiques artístiques professionals produïdes per i per a persones no habitudes als registres i formats que habitualment proposa l´art contemporani.


TRANSFORMACIÓ SOCIAL_ Les intervencions escèniques que coordina i produeix TRANSlab. s’entenen com una pràctica artística i pedagògica que incideix, interactua i transforma contextos socioculturals específics. TRANSlab. treballa en estreta vinculació als agents culturals i socials de la ciutat/territori on acciona amb l’objectiu de detectar situacions específiques o fenòmens d’interès sobre el quals reflexionar i intervenir. TRANSlab. opera amb la màxima permeabilitat i la màxima reciprocitat millorant contextos i situacions desfavorables de manera compartida, construint nous significats útils a través de l’art i imaginant nous referents de cohesió en la complexitat mutable del context social global.


EMERGÈNCIA DE NOUS ESPAIS DE PRODUCCIÓ_TRANSlab. incentiva i possibilita l’ emergència de nous espais de producció que s’obren a l’experimentació i atorguen característiques singulars a cadascun dels projectes escènics que genera. TRANSlab. cerca el finançament, la cessió d’ infraestructures i la difusió en el sector de l’ art escènic professional però estableix complicitats determinants amb diverses estructures dedicades a l’ art públic, l’ alfabetització de les arts o les pedagogies col•lectives (com ara TRANSDUCTORES, TRANSformas, Idensitat, What is “A”? o Sinapsis) i amb Fundacions o associacions especialitzades en educació social (Fundació Pere Tarrés, Obra Social de La Caixa Terrassa, Fundació Jaume Bofill, etc...). A banda de possibilitar aquest format de producció en xarxa, TRANSlab. té dues seus físiques des de les quals actua: La Nau Ivanow (BCN) i la Nau Côclea (Camellera/ GIRONA). Ambdós centres són actualment vivers de creació artística de referencia internacional.